نام کتاب : ۵۰۴ کلمه ضروری انگلیسی (۵۰۴ Absolutely Essential Words)
ترجمه و تلفظ گذاری : رضا دانشوری
ناشر : -
تعداد صفحات : ۳۷۹
فرمت کتاب الکترونیک : pdf.


لینک دانلود
منبع :www.txt.ir